Kwaliteit

Het kwaliteitsstatuut garandeert dat Psychologie Praktijk Linde kwalitatief goede zorg levert. Daarnaast zijn er diverse registraties die tevens aangeven dat ik als hulpverlener voldoe aan de eisen die gesteld worden qua opleiding, bijscholing en kwaliteit van zorg, waaronder mijn BIG-registratie en ondergenoemde lidmaatschap. 

  • LVVP-lidmaatschap: ik ben lid van de LVVP – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.


Klachten

Het kan zijn dat je niet tevreden bent met de behandeling of de gang van zaken eromheen. Het prettigst is het als je dit bespreekt maakt, zodat we samen kunnen kijken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Als er redenen zijn waarom dit lastig is om direct te bespreken of als je je onvoldoende gehoord en begrepen voelt in je klacht, dan zijn er officiële klachtenfunctionarissen die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen waartoe je je kunt wenden. Zij kunnen je begeleiden en adviseren en eventueel zelfs zorgen voor bemiddeling in uiterste gevallen waarin dat nodig is. Psychologie Praktijk Linde is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en daarom geldt de klachtenprocedure van de LVVP (zie website LVVP