Vergoedingen en tarieven 

Vergoedingen

Zorroo

De praktijk is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep regio Oosterhout en omstreken). Als je huisarts je verwijst via Zorroo doet het er niet toe of ik afzonderlijk daarvan een contract heb met je zorgverzekeraar. Het traject wordt dan volledig vergoed via Zorroo.

Zorgprestatiemodel

Als je huisarts niet aangesloten is bij Zorroo, dan wordt je behandeling in principe vergoed vanuit de basis-verzekering. Om een vergoeding te krijgen, heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is geregeld in de zorgverzekeringswet. 


Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van:

  • Je verzekeringspolis (natura of restitutie) of,
  • Je behandelaar wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar

In het huidige zorgstelsel kunnen zorgaanbieders contracten afsluiten met zorgverzekeraars of zij werken contractvrij. Psychologie Praktijk Linde werkt contract vrij

Voor je vergoeding betekent dit het volgende;

  • als je een naturapolis hebt dan vergoedt de verzekering ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. Overige kosten moet je zelf betalen. Het wettelijk eigen risico (385,- euro in 2022) moet je altijd zelf betalen.
  • met een restitutiepolis maakt het niet uit dat een behandelaar geen contracten heeft met de zorgverzekeraar. je krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico (385,- euro in 2022) moet je wel betalen. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed.


Klik hier voor uitleg over het verschil tussen een natura- en restitutiepolis  


Lees je zorgpolis goed door. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling. Psychologie Praktijk Linde stuurt de nota naar jou. Jij stuurt deze vervolgens door naar de verzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen bij een vrijgevestigde psycholoog wordt verwezen naar de site van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)


Tarieven

Zorgprestatiemodel 

Sinds 2022 wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel. Je behandelaar levert een bepaalde zorgprestatie (denk aan een intake gesprek, of een behandelgesprek) en daar staat een bepaald tarief voor. Ieder jaar wordt dit tarief aangepast. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt deze tarieven vast. Het tarief is voor zowel de directe tijd die een behandelaar kwijt is, als de indirecte tijd die de behandelaar buiten het face-to-face contact nog besteedt aan je behandeling (bijv. schrijven van verslagen, brieven huisarts, behandelplan, intakeverslag, administratie). 

Voor Psychologie Praktijk Linde zijn de volgende tarieven van toepassing:


NZA tarieven per 1 januari 2024
Intake, 60 minuten: € 183,44 
Behandeling, 45 minuten: € 135,89 
Behandeling, 60 minuten: €161,46


Productcodes
Intake, 60 minuten: CO0562
Behandeling, 45 minuten: CO0497
Behandeling, 60 minuten: CO0627


Vraag goed na wat je zorgverzekeraar verstaat onder het marktconforme tarief, want dit kan afwijken van het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft gesteld. Als je verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat je toch recht hebt op een hogere vergoeding: hier geldt het zogenaamde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zo laag mag zijn dat dit je belet om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In dat geval kan je bij je zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding.


Let op: vraag voor je in behandeling gaat bij Psychologie Praktijk Linde goed na welke polisvoorwaarden je hebt en wat de vergoedingspercentages en tarieven zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan later in het traject. Voor meer informatie over contractvrij werken in de GGZ wordt je verwezen naar de volgende website: https://contractvrijepsycholoog.nl/ggz/


Afspraak afzeggen/ no-show 

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden (per mail). Daarna wordt de afspraak gerekend en geldt een no-show tarief van 70 euro. Je ontvangt hiervoor een factuur. Deze kan niet ingediend worden bij je zorgverzekeraar.

Losse consulten
Een los consult voor behandelingen die niet vanuit de basis verzekering vergoed worden, kost 135 euro (45 minuten), 160 euro (60 minuten) en 180 euro voor een intakegesprek. Dit tarief is in lijn met de NZA

Je komt niet voor vergoeding in aanmerking wanneer er sprake is van relatieproblematiek, aanpassingsproblematiek, seksuele problematiek, werk-gerelateerde problemen of wanneer er geen sprake is van een DSM-5 classificatie. Deze uitsluitingen zijn door het ministerie bepaald.