Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe therapievorm, die de laatste jaren steeds meer terrein wint binnen de psychologische hulpverlening, Binnen  ACT wordt niet primair naar klachten gekeken, maar naar de manier waarop iemand met die klachten omgaat. Daarin zien we bij alle soorten problemen en doelgroepen steeds dezelfde processen terug komen. Het meest basale proces is, dat we altijd geneigd zullen zijn om te vluchten voor, en te vechten tegen dingen die niet goed voelen. We zijn als mensen dus erg goed geworden in het vermijden en controleren van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.  

De eerste en misschien wel gelijk belangrijkste vraag binnen ACT is, of vermijding en controle je uiteindelijk ook brengen waar je zijn wilt. Want de meeste psychische problemen die we als mensen ervaren zijn legitiem, invoelbaar, en bovendien bijzonder moeilijk te beheersen. Als je heel fanatiek probeert om ergens niet aan te denken, dan zit die gedachte waarschijnlijk de hele dag in je hoofd. Als je vurig strijdt tegen een opkomende paniekaanval, dan zorgt dat verzet er meestal juist voor dat de paniek toeneemt. 

En dus focust ACT zich primair niet op de klachten die iemand ervaart, maar op de zinloze strijd die iemand tegen zijn klachten voert. Acceptatie klinkt als een zwaktebod, maar is in de praktijk juist een heel actief proces, waarbij je alles wat je liever niet wilt ervaren doelbewust naar je toe trekt. Hierdoor kun je alles wat lastig is in je leven met je meedragen en ben je beter bestand tegen de grillen van het leven, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. 


EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm die kan worden toegepast binnen een behandeling gericht op het verwerken van traumatische gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, een ongeluk, pesterijen, bedreigingen een overval of nare ziekenhuisopname. 

 

De meeste gebeurtenissen verwerken we zonder dat we het door hebben, zonder grote problemen. Als dit niet het geval is kunnen er klachten ontstaan, zoals herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, zowel overdag als 's nachts, in de vorm van nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrikreacties, prikkelbaarheid en het vermijden van situaties, personen, prikkels (zoals geluiden, geuren) of een omgeving die doet denken aan de nare ervaring.  Als deze klachten een langere tijd aanhouden kan er sprake zijn van een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). 

 

EMDR wordt steeds vaker toegepast als onderdeel van een behandeling bij onder meer paniekstoornissen, depressie, fobie├źn, angst en dwangstoornissen en chronische lichamelijke klachten, omdat er steeds meer bewijs gevonden wordt voor het feit dat emotioneel beladen herinneringen en beelden hierbij ook een rol kunnen spelen.

EMDR (gecombineerd met gedragstherapie) geeft goede effecten bij angst voor bijvoorbeeld: 

  • De tandarts
  • Paniekaanvallen
  • Naalden
  • Medische ingrepen 
  • Bloeddruk meten
  • Dieren
  • Overgeven
  • Rampen
  • Terugval in psychische klachten (vaak bij depressie)
  • Omgaan met lichamelijke klachten (zoals pijn, tinnitus, chronische ziekten)  


Bekijk deze animatie voor meer informatie over EMDR.

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij wordt stil gestaan bij gedragspatronen en de invloed van uw opvattingen en overtuigingen op je gedrag.


Door deze opvattingen te onderzoeken en te veranderen, lukt het je je gedrag ook te veranderen. En door je gedrag te veranderen, ga je anders over de dingen denken. Hierdoor voelt u zich anders en nemen uw klachten af. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt Cognitieve gedragstherapie effectief bij veel psychische klachten. Zie voor meer informatie de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie├źn.