Wachttijd

Er is momenteel een wachttijd van 7 weken bij de praktijk. Een behandeltraject volgt aansluitend op de intakefase, 

Aanmeldprocedure 

De huisarts maakt een eerste inschatting van de ernst van de klachten en kan je adviseren. De huisarts zal je verwijzen indien er sprake is van aanhoudende klachten die je belemmeren in je dagelijks leven en passen bij een DSM-5 classificatie. Uiteraard kan je ook zonder verwijzing contact opnemen om je vragen te bespreken. Je kan ook zonder verwijzing terecht, in dit geval betaal je de kosten voor de behandeling zelf. Bekijk de tarieven bij ‘Vergoedingen en tarieven’. 


Als de huisarts een verwijsbrief heeft gegeven, kan je je aanmelden met het contactformulier. Er wordt dan binnen 2 werkdagen contact met je opgenomen voor het inplannen van een intakegesprek. 

Intake- en behandeltraject

Tijdens het intakegesprek (50 minuten) wordt er kennis gemaakt en brengen we samen je klachten, de omstandigheden en je gedragspatronen in kaart, We staan stil bij je hulpvraag, je verwachtingen en de vragen die je mogelijk hebt, Na het intakegesprek volgt een adviesgesprek, hierin wordt een advies en een eventueel behandelplan met je besproken. Als de praktijk niet de zorg verleent die aansluit op jouw hulpvraag, wordt in overleg met jou/of jouw verwijzer gezocht naar een alternatief. 


Het behandelplan bevat 

  • Een beschrijvende diagnose
  • De doelen waar we aan gaan werken
  • De gekozen behandelvorm
  • Een inschatting van de duur van het traject 


Het behandeltraject wordt aansluitend aan de intakeprocedure gepland. Een behandelsessie duurt doorgaans 45 minuten.